Agenda

 

Lees verder...

Bezoekers

Vandaag 65
Deze week 116
Deze maand 2043
Sinds 11-2008 611760

Citaten


 

 

Mooie citaten die je aan het denken zetten. In het Nederlands en in het Nedersaksisch.

 

 

 

Twents

Ik denk, dus ik ben.
Ik deenk, dus ik bin.
- René Descartes -
(1596-1650)

 


Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden geleefd
'T is allemaole waor wat de filosofie zeg. 'T leven mut achterwaorts wörden begreppen. Maar dan verget men de tweede zinne, dat 't veurwaorts mut wörden elaefd.
- Sřren Kierkegaard -
(1813-1855)


De mens is de mens een wolf
De means is de means ne wulf.
- Thomas Hobbes -
(1588-1679)

 


Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Van dat, woarvan men nig kan sprekk’n mot men zwiegen
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

 


De mens is veroordeeld tot vrijheid.
De means is vereurdeeld vri'j te wean.
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

 


Als je in de afgrond kijkt, kijkt de afgrond ook in jou.
As-i'j in ne afgrund kiekt, kiekt den afgrund ok in ow.
- Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

 


Er bestaan geen feiten alleen interpretaties.
D'r bunt joa gin feit'n, allenig zienswiez'n.
- Friedrich Nietzsche -
(1844-1900)

 


Oog om oog maakt de hele wereld blind.
Ne oog veur ne oog moakt den ganse wearld blind.
- Mahatma Gandhi -
(1869-1948)

 


Te zijn of niet te zijn? Dat is de vraag.
Te wean of neet te wean, da’s de vroag.
- William Shakespeare -
(1564-1616)

 


De mens wordt vrij geboren, maar overal is hij geketend.
De means is vri'j geboren, maor toch zit he overal an iezers vaste.
- Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

 


Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Twee ding’n vervult het gemood met al nieje en al meer verwöndering en ontzag, hoe meer en deeper het denk’n zig d’r op toolegt: de sterr’nhemmel boven mie en morele wet in mie.
- Immanuel Kant -
(1724-1804)


Wetenschap zonder religie is lam, religie zonder wetenschap is blind.
Wetnschop zunder geleuf is lam, geleuf zunder wetnschop is blind.
- Albert Einstein -
(1879-1955)

 


Het leven is op zich zinloos. Je moet er zelf zin aan geven.
'T leavn is op zichzölf zinloos. I'j mot der zölf zin an geavn.
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

 


Liefde overwint alles.
De leefde oaverwint alles.
- Vergilius -
(70-19 v. Chr.)

 


In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
In tiedn van oorlog zwiegn de wettn.
- Cicero -
(106-43 v. Chr.)

 


Het leven is als een doosje bonbons: je weet nooit wat je nu weer gaat krijgen.
'T leavn is as ne deuze bonbons. I'j wet joa neuit wat i'j noo wear kriegt.
- Winston Groom -
(1944)

 


Wijsheid begint bij twijfel.
Wiesheed begunt bi'j twievel.
- René Descartes -
(1596-1650)

 


Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
Wel gin sproakn van oaver de grens wet, begrip niks van zien eigen sproake.
- Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

 


Waarom bestaat er eigenlijk iets, en waarom niet niets?
Woarum besteet d’r eigenlijk iets en woarum nig niks?
- Martin Heidegger -
(1889-1976)

 


De mensheid moet een einde maken aan oorlog, of oorlog zal een einde maken aan de mensheid.
De meansheed mot vot doon met den oorlog, of den oorlog döt vot met den meansheed.
- John F. Kennedy -
(1917-1963)


Iedere taal geeft een unieke kijk op het leven.
Eedere sproake gift ne uneeke kiek op 't leavn.
- Federico Fellini -
(1920-1993)

 


De grenzen van mijn taal vormen de grenzen van mijn wereld.
De greanzn van mien sproake bint de greanze van mien wearld.
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

 


De hel, dat zijn de anderen.
De hel, dat bint de andern.
- Jean Paul Sartre -
(1905-1980)

 

 

 

 

Achterhoeks

Ik denk, dus ik ben.
Ik denk, dus ik bun.
- René Descartes -
(1596-1650)

 


Van dat, waarvan men niet kan spreken, moet men zwijgen.
Woaraover ie neet sprekkn kunt, doaraover mo-j zwiegn.
- Ludwig Wittgenstein -
(1889-1951)

 


Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
Aj niks gin fremde spraakn kent, begriep ie ok oew eign taal niet.
- Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

 

 


Twee dingen vervullen het gemoed met steeds nieuwe en steeds toenemende bewondering en ontzag, hoe vaker en intenser het nadenken zich erop toelegt: de sterrenhemel boven mij en de morele wet in mij.
Twee dingn vult den kop met almoar weer ni-je en almoar weer gruujende bewondring en ontsag. hoe dukker en dieper het denkn zich derop richt: ut uutspansel boaven mien en de moreeln wet in mien.
- Immanuel Kant -
(1724-1804)

 


Waarom bestaat er eigenlijk iets, en waarom niet niets?
Woarum besteet er feiteliljk iets, en woarum niet niks?
- Martin Heidegger -
(1889-1976)

 

 

 

 

 

 

Gronings


Wie geen vreemde talen kent, snapt niets van zijn eigen taal.
As joe gain vremde toal kinn, snap joe joen aig’n ook nait.
- Johann Wolfgang von Goethe -
(1749-1832)

 


 
Citaat van de dag

"Wijsheid begint bij twijfel.
Wiesheed begunt bi'j twievel. "
- René Descartes -
(1596-1650)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.